7 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (20.04.2021)

00:00 - 02:00 hagar
00:00 - 02:00 kesem
00:00 - 06:00 emanuela
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 aline
00:05 - 02:00 bianca
05:00 - 11:00 lucy
05:00 - 11:00 karma
05:00 - 11:00 shilat
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 limor
10:00 - 16:00 coral
15:00 - 21:00 ana
15:00 - 21:00 nirina
15:00 - 21:00 einav
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב